089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

หลายๆ คนคงยังไม่รู้จักประกันภัยประเภท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
     1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล เช่น ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ        2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
     3. การประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก    4. การประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยกระจก ฯล​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

รถจมน้ำ ทำอย่างไรดี MT มีคำตอบ​

สำหรับรถยนต์ที่มีประกันภัยชั้น 1 หรือ ประกันภัยคุ้มครองน้ำท่วม

1. โทรแจ้งประกันภัย เพื่อทราบ

2. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกข้างหนึ่ง

3. ถ่ายรูปรอบคันรถ (เห็นจุดที่น้ำเข้าและระดับน้ำท่วมสูงสุด) 

4. เมื่อน้ำลดลงโทรแจ้งประกันภัย ให้มาตรวจสอบความเสียหาย

5. ถ้าบริษัทประกันภัยส่งเจ้าหน้าที่มาดู แล้วบอกให้ใส่แบ็ตขอติดเครื่อง !!ห้ามเด็ดขาด เพราะอาจมีน้ำเข้าท่อไอดี ไปอยู่ที่หัวลูกสูบ พอติดเครื่อง น้ำก็จะอัดในห้องเครื่องทำให้ก้านสูบคด หรือเสียหายได้!!

6. ให้ใช้รถยกหรือลากไปที่ศูนย์บริการ พร้อมทำหนังสือว่าจะรับผิดชอบความเสียหาย และลงชื่อกำกับ

 

สำหรับรถยนต์ที่ไม่มีประกันภัยคุ้มครองน้ำท่วม และอยากแก้ไขเบื้องต้นด้วยตนเอง

1. ถอดขั้วแบตเตอรี่ออกข้างหนึ่ง

2. เมื่อน้ำลดลง ถอดแบตเตอรี่ออก

3. ใช้พัดลมหรือไดร์เป่าผม เป่าตามปลั๊กไฟทุกจุด และถอดกล่อง ECU ออกมาเป่าลมเบาๆ 

4. เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง น้ำมันเกียร์ น้ำมันเฟืองท้าย

5. รถเบนซิน ถอดหัวเทียนออก ติดเครื่อง 3 วิ ทำแบบนี้ 3 ครั้ง ครั้งแรกอาจมีน้ำพุ่งออกจากรูหัวเทียน 

6. รถดีเซล ถอดหัวฉีดหรือหัวเผาออก ติดเครื่อง 4 วิ ทำแบบนี้ 4 ครั้ง

7. ประกอบคืน ล้างถังน้ำมันเชื้อเพลิง เติมใหม่ แล้วติดเครื่องได้เลย

8. ซักพรมและเบาะ ทำความสะอาด

 

* อย่างไรก็ดีควรส่งให้ช่างผู้เชี่ยวชาญตรวจเช็กอย่างละเอียด

 

MT ประกันครบ จบทุกความกังวล

 

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​