การทำประกันภัยชายฝั่งเมื่อระดับน้ำทะเลบนโลกนี้เพิ่มสูงขึ้น

น้ำท่วมเป็นสาเหตุหลักของความเสียหายที่เกิดขึ้นหลังเกิดพายุเฮอริเคน โดยน้ำท่วมได้กลายเป็นปัญหาสำคัญในชุมชนชายฝั่งทะเลซึ่งมีระดับน้ำทะเลที่เพิ่มสูงขึ้น ทำให้หลายทศวรรษที่ผ่านมามีความเสี่ยงจากการเกิดน้ำท่วมเพิ่มมากขึ้น แต่ประกันภัยของเจ้าของบ้านส่วนใหญ่กลับไม่ครอบคลุมความเสียหายที่เกิดจากน้ำท่วม

ประกันภัยธุรกิจสำหรับนักออกแบบเว็บไซต์และนักพัฒนาซอฟต์แวร์

ธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินการโดยปราศจากประกันภัยทรัพย์สิน แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ส่วนประกอบทางธุรกิจหยุดชะงักจะมีจำนวนมากกว่าต้นทุนในการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพของสินทรัพย์ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคือประเภทของประกันภัยที่ครอบคลุมความสูญเสียทางรายได้ของธุรกิจที่เกิดจากภัยพิบัติ สาเหตุของธุรกิจหยุดชะงักอาจเกิดได้ตั้งแต่ การโจมตีทางไซเบอร์ไปจนกระทั่งการก่อการร้าย ต้นทุนที่เกิดจากการหยุดชะงักนี้จะสะสมและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ผลประโยชน์จากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

4 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินการโดยปราศจากประกันภัยทรัพย์สิน แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ส่วนประกอบทางธุรกิจหยุดชะงักจะมีจำนวนมากกว่าต้นทุนในการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพของสินทรัพย์ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคือประเภทของประกันภัยที่ครอบคลุมความสูญเสียทางรายได้ของธุรกิจที่เกิดจากภัยพิบัติ สาเหตุของธุรกิจหยุดชะงักอาจเกิดได้ตั้งแต่ การโจมตีทางไซเบอร์ไปจนกระทั่งการก่อการร้าย ต้นทุนที่เกิดจากการหยุดชะงักนี้จะสะสมและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ผลประโยชน์จากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ทำไมธุรกิจของคุณต้องการประกันความรับผิดตามสัญญา

หากคุณกำลังวางแผนทำสัญญากับผู้ประกอบการ คุณควรพิจารณาการประกันความรับผิดตามสัญญาภายใต้กลยุทธ์การบริหารความเสี่ยงของธุรกิจคุณ ก่อนที่คุณจะเข้าใจถึงความสำคัญของการประกันความรับผิดตามสัญญา คุณควรเข้าใจถึงความหมายทางกฎหมายของความรับผิดตามสัญญาก่อน คุณอาจเคยได้ยินคำว่า "ข้อตกลงชดใช้" ในบางกฎหมาย โดยทั่วไปคุณจะประเมิณความเสี่ยงในขณะที่คุณทำงานกับบุคคลอื่น

การแสดงละครสัตว์จำเป็นต้องมีประกันหรือไม่

การซื้อประกันถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการแสดงละครสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับของคนเป่าลูกโป่งหรือคนเต้นระบำหน้าท้องต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการแสดงละครสัตว์ในแต่ละครั้ง ซึ่งบริษัทขายประกันแต่ละเจ้าก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปมากมาย

...
...

089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

หลายๆ คนคงยังไม่รู้จักประกันภัยประเภท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
     1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล เช่น ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ        2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
     3. การประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก    4. การประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยกระจก ฯล​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​