1. ประกันภัยเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ แปลกแหวกแนว สร้างความโดดเด่นให้สินค้า/บริการ เหมาะกับนักวางแผนการตลาด นักนวัตกรรม นักประดิษฐ์ และเจ้าของสินค้าที่เน้นความแตกต่าง

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

2. การประกันคุณภาพสินค้า หรือบริการ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เน้นเรื่อง ประสิทธิภาพ การประหยัด ความปลอดภัย ความคงทน ความเทียบเท่าหรือการทดแทน ฯลฯ เพื่อสร้างจุดขายที่เหนือคู่แข่ง และความมั่นใจจากผู้บริโภค

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

3. การประกันผลงาน ใช้ในหลายลักษณะ เช่น Bid Bond-สำหรับการประมูล หรือความมั่นใจในการเสนอโครงการ, Performance Bond-สำหรับงานรับเหมา หรือการจ้างเหมา และ Retention Bond-สำหรับการค้ำประกันผลงานต่างๆ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

4. การประกันภัยตามกฎหมาย หลายเรื่องที่เกี่ยวกับคนหมู่มาก กฎหมายมักจะกำหนดให้ทำประกันภัย เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (ประกันตาม พ.ร.บ.) ประกันการขนส่งวัสดุอันตราย ประกันภัยเหมืองแร่ ประกันความรับผิดนายจ้าง ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

5. ประกันความรับผิดแบบครอบคลุม (Umbrella Liability) เป็นการประกันภัยสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หรือหลายองค์กร โดยเฉพาะโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศ มักกำหนดให้ทำประกันครอบคลุมชนิดนี้

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

ประกันภัยพิเศษ (Special Insurance)

ประกันภัยพิเศษ 

(Special Insurance)

1. ประกันภัยเพื่อส่งเสริมการตลาด เป็นเครื่องมือการตลาดยุคใหม่ แปลกแหวกแนว สร้างความโดดเด่นให้สินค้า/บริการ เหมาะกับนักวางแผนการตลาด นักนวัตกรรม นักประดิษฐ์ และเจ้าของสินค้าที่เน้นความแตกต่าง

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

2. การประกันคุณภาพสินค้า หรือบริการ เหมาะสำหรับผู้ประกอบการที่เน้นเรื่อง ประสิทธิภาพ การประหยัด ความปลอดภัย ความคงทน ความเทียบเท่าหรือการทดแทน ฯลฯ เพื่อสร้างจุดขายที่เหนือคู่แข่ง และความมั่นใจจากผู้บริโภค

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

3. การประกันผลงาน ใช้ในหลายลักษณะ เช่น Bid Bond-สำหรับการประมูล หรือความมั่นใจในการเสนอโครงการ, Performance Bond-สำหรับงานรับเหมา หรือการจ้างเหมา และ Retention Bond-สำหรับการค้ำประกันผลงานต่างๆ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

4. การประกันภัยตามกฎหมาย หลายเรื่องที่เกี่ยวกับคนหมู่มาก กฎหมายมักจะกำหนดให้ทำประกันภัย เพื่อกระจายความเสี่ยง เช่น ประกันคุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถยนต์ (ประกันตาม พ.ร.บ.) ประกันการขนส่งวัสดุอันตราย ประกันภัยเหมืองแร่ ประกันความรับผิดนายจ้าง ฯลฯ

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

 

5. ประกันความรับผิดแบบครอบคลุม (Umbrella Liability) เป็นการประกันภัยสำหรับโครงการขนาดใหญ่ ซึ่งมีผู้เกี่ยวข้องหลายหน่วยงาน หรือหลายองค์กร โดยเฉพาะโครงการที่ลงทุนจากต่างประเทศ มักกำหนดให้ทำประกันครอบคลุมชนิดนี้

>> อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม: รายละเอียดหัวข้อนี้

089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​