089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

การแสดงละครสัตว์จำเป็นต้องมีประกันหรือไม่​

การซื้อประกันถือเป็นส่วนที่สำคัญที่สุดส่วนหนึ่งของการแสดงละครสัตว์ ไม่ว่าจะเป็นสำหรับของคนเป่าลูกโป่งหรือคนเต้นระบำหน้าท้องต่างก็มีความจำเป็นที่จะต้องใช้ประกันเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในการแสดงละครสัตว์ในแต่ละครั้ง  ซึ่งบริษัทขายประกันแต่ละเจ้าก็จะมีนโยบายที่แตกต่างกันออกไปมากมาย

 

จากข้อมูลเบื้องต้นทางด้านความต้องการและความจำเป็นของบุคลากรในละครสัตว์ ที่มีความต้องการ ในการซื้อประกันในแต่ละครั้ง ทำให้บริษัทขายประกันส่วนใหญ่จะมีนโยบายที่ใครขายกันเพื่อตอบสนองความต้องการของคนเหล่านั้น ยกตัวอย่างเช่นความน่าเชื่อถือและการรับประกันคุณภาพของคณะละครสัตว์ ประกันนี้จะช่วยไม่ให้มีการเรียกร้องเพื่อเอาเงินคืน ซึ่งถือเป็นเรื่องของทางกฏหมาย และยังช่วยรับผิดชอบหากเกิดอุบัติเหตุหรือการบาดเจ็บขึ้นขณะแสดงโชว์

 

อะไรคือข้อดีของการมีประกันการแสดง

การแสดงละครสัตว์นั้นเป็นการแสดงที่ต้องใช้คนจำนวนมากและต้องลงรายละเอียดกับงานค่อนข้างมาก ดังนั้นประกันละครสัตว์ จึงจะแบ่งออกเป็นนโยบายที่มีความจำเพาะดังนี้

▪ กลุ่มในโรงละคร,บริษัทอำนวยการ,โรงเรียน,และร้านค้า

▪ กลุ่มนักแสดงละครสัตว์, บริษัทอำนวยการ,โรงเรียน ,ร้านค้า

▪ กลุ่มนักเต้น,บริษัทอำนวยการ,กิจกรรมสอนเต้น และโรงเรียน

▪ นักดนตรี, วงดนตรี,และวงออเครสต้า

▪ บริษัทอำนวยการสร้างคอนเสิร์ต

▪ ผู้อำนวยการสร้างวงออเครสต้า

▪ ผู้ดูแลเรื่องแผ่นเสียง

▪ นักแสดงประกอบ

▪ นักแสดงสมทบ

▪ ห้องบันทึกเสียงและห้องซ้อม

▪ กลุ่มคนที่มีความสำคัญทางด้านประวัติศาสตร์

▪ บริษัทอำนวยการสร้างภาพยนตร์และละครโทรทัศน์

 

ละครสัตว์หลายแห่งอาจจ้างนักแสดงที่สามารถทำงานให้กับบริษัทภายใต้สัญญาบังคับ และสัญญาเหล่านั้นได้รวมไปถึงการประกันตามนโยบายของบริษัทไว้เรียบร้อยแล้ว

 

อย่างไรก็ตามละครสัตว์หลายแห่งได้มีการเลือกใช้ประกันละครสัตว์เพิ่มเติม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเขาเหล่านั้นได้มีการจ้างผู้ที่มีความชำนาญมากขึ้น

 

ถึงแม้ว่าราคาของประกันการแสดงนั้นจะแตกต่างกันออกไปตลอดทั้งปี แต่ก็ถือว่านโยบายนั้นคุ้มค่ามากเพราะได้มีการครอบคลุมถึงเรื่องการดูแลรักษาร่างกายที่บาดเจ็บและอันตรายต่างๆที่อาจเกิดขึ้นได้ภายในการแสดง ซึ่งประกันชนิดนี้จะรวมถึงค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น และยังรวมไปถึงการป้องกันไม่ให้ร่างกายของนักแสดงได้รับบาดเจ็บอีกด้วย

 

การแสดงที่มีการใช้อุปกรณ์ประกอบฉากที่สำคัญเช่น ไฟหรือเทคนิคต่างๆที่ใช้ไฟเป็นส่วนประกอบ และการแสดงผาดโผนที่ความสูง 3 เมตรเหนือพื้นดินขึ้นไปมีความจำเป็นที่จะต้องเลือกใช้ประกัน และต้องเป็นประกันที่อยู่ในระดับสูง เพื่อจะได้ครอบคลุมได้ตลอดทั้งปี

 

สำหรับการแสดงละครสัตว์บางแห่ง การหาประกันที่เหมาะสมนั้นอาจจะไม่ใช่เรื่องง่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากพวกเขานั้นทำงานกับสัตว์ร้ายหรือมีการใช้ไฟเป็นหลัก อย่างไรก็ตามเขาเหล่านั้นควรหักประกันให้ได้โดยประกันนั้นควรมีนโยบายครอบคลุมในเรื่องของอุบัติเหตุจนถึงปลา อย่างไรก็ตามเขาเหล่านั้นควรหักประกันให้ได้โดยประกันนั้นควรมีนโยบายครอบคลุมในเรื่องของอุบัติเหตุจนถึงตาย และยังควรหานโยบายเพิ่มเติมสำหรับความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา

 

แหล่งที่มา : https://www.showtimeinsurance.co.uk/home/faqs

https://entertainment.howstuffworks.com/arts/circus-arts/do-circus-performers-have-special-insurance.htm 

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​