สถานที่ติดต่อ มาสเตอร์ทีม​

31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ : 02-2796151-2, 081-466-1293-5
โทรสาร : 02-2792077 
web site : http://insurance.masterteam.co.th

ส่งแบบฟอร์ม

คำนำหน้า

Thank You!

The form has been successfully sent.

ร่วมงานกับเรา​

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

This field is required.

เบอร์โทรศัพท์บ้าน

This field is required.

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

This field is required.

วุฒิการศึกษา

This field is required.

ประสบการณ์

This field is required.

ความสามารถพิเศษ

This field is required.

เหตุผลที่อยากร่วมงานกับเรา

This field is required.

สมัครในตำแหน่ง

This field is required.

31 ถนนกำแพงเพชร 5 แขวงพญาไท
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 
โทรศัพท์ :

02-2796151-2, 081-466-1293-5
โทรสาร :

02-2792077 
web site :

http://www.masterteam.co.th​​​

ส่งแบบฟอร์ม

คำนำหน้า

Thank You!

The form has been successfully sent.

ร่วมงานกับเรา​

ชื่อ - นามสกุล

ที่อยู่

This field is required.

เบอร์โทรศัพท์บ้าน

This field is required.

เบอร์โทรศัพท์มือถือ

This field is required.

วุฒิการศึกษา

This field is required.

ประสบการณ์

This field is required.

ความสามารถพิเศษ

This field is required.

เหตุผลที่อยากร่วมงานกับเรา

This field is required.

สมัครในตำแหน่ง

This field is required.

ตรวจสอบข้อมูลประกันภัย​

089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

หลายๆ คนคงยังไม่รู้จักประกันภัยประเภท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
     1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล เช่น ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ        2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
     3. การประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก    4. การประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยกระจก ฯล​

ผลงานของเรา​

ธุรกิจ มาสเตอร์ทีม​

 บริการด้านคำปรึกษา ( Consultant )
 บริการด้านการออกแบบกรมธรรม์( Policy Creation & Design )
 บริการด้านการจัดประกันภัย ( Insurance Arrangement )
 บริการด้านการออกแบบและจัดประกันภัย ( Insurance Turn-Key )​

โทรปรึกษาเรา : ​

 กรมธรรม์ ประกันน้ำมันเครื่อง
 กรมธรรม์ ประกันเครื่องกันฟ้าผ่า
 กรมธรรม์ เกมส์โชว์ 
 กรมธรรม์ ประกันสึนามิ 
 กรมธรรม์ ปลดหนี้ 
 กรมธรรม์ ประกันภัยชายฝั่ง​

02-2796151-2
081-4661293-5​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

เกร็ดความรู้​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
     1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล เช่น ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ        2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
     3. การประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก    4. การประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยกระจก ฯล​

หลายๆ คนคงยังไม่รู้จักประกันภัยประเภท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​