089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

4 เรื่องที่ควรรู้เกี่ยวกับประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ธุรกิจส่วนใหญ่จะไม่ดำเนินการโดยปราศจากประกันภัยทรัพย์สิน แต่ในกรณีที่ทรัพย์สินได้รับความเสียหายอย่างหนัก ไม่ใช่เรื่องแปลกที่ส่วนประกอบทางธุรกิจหยุดชะงักจะมีจำนวนมากกว่าต้นทุนในการซ่อมแซมความเสียหายทางกายภาพของสินทรัพย์ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักคือประเภทของประกันภัยที่ครอบคลุมความสูญเสียทางรายได้ของธุรกิจที่เกิดจากภัยพิบัติ สาเหตุของธุรกิจหยุดชะงักอาจเกิดได้ตั้งแต่ การโจมตีทางไซเบอร์ไปจนกระทั่งการก่อการร้าย ต้นทุนที่เกิดจากการหยุดชะงักนี้จะสะสมและเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็ว ด้วยเหตุนี้ บริษัทจึงได้ผลประโยชน์จากประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

 

จากการศึกษาพบว่าน้อยกว่า 40% ของ SME มีประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก จากการศึกษาเดียวกันพบว่า 23% ของธุรกิจใรผลสำรวจบอกว่าพวกเขาไม่เคยรู้จักกับประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก บทความเกี่ยวกับประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักนี้จะช่วยขจัดข้อกังขาเกี่ยวกับนโยบาย หลักการทำงาน และความครอบคลุมทั้งหมด

 

1. ความแตกต่างระหว่างประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักและประกันภัยทรัพย์สิน

ขณะที่ประกันทรัพย์สินครอบคลุมความเสียหายทางกายภาพให้กับธุรกิจ ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักจะครอบคลุมรายได้ที่ธุรกิจสมควรจะได้รับเมื่อมีการดำเนินงานตามปกติ มันถูกออกแบบให้ช่วยให้ธุรกิจกลับสู่ฐานะการเงินเดิมในขณะที่ไม่มีเหตุความสูญเสียเกิดขึ้น

 

2. 5 ปัญหาในประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

มีข้อจำกัดในความครอบคลุมที่พัฒนาขึ้นในช่วงปี 1930 และไม่ได้ถูกออกแบบให้รองรับความต้องการของธุรกิจในปัจจุบัน นี่คือปัญหาใหญ่ห้าข้อที่เกี่ยวกับความหยุดชะงักของธุรกิจ:

▪ ประเมิณมูลค่าที่ถูกต้อง

▪ กำหนดระยะเวลาค่าปรับ

▪ พื้นที่ความเสียหายที่ครอบคลุม

▪ ครอบคลุมห่วงโซ่อุปทานไม่เพียงพอ

▪ กระบวนการเรียกร้องการชำระหนี้ที่ยาวและพิจารณาอย่างเข้มงวด

ความครอบคลุมในธุรกิจหยุดชะงักหมายถึงประกันความเสียหายทางสินทรัพย์หรือสิ่ที่เกี่ยวข้องกับเวลา หรือประกันประเภทใดๆ ก็ตามที่ครอบคลุมค่าใช้จ่ายต่อเนื่องที่เกิดจากความเสียหายจากความสูญเสียที่มีการประกันไว้ การชำระเงินอาจแตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับระยะเวลาที่ค่าใช้จ่ายมีการเพิ่มขึ้น ตัวอย่างของความครอบคลุมประเภทนี้ประกอบด้วย ธุรกิจหยุดชะงัก ธุรกิจที่หยุดชะงักโดยบังเอิญ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติม ค่าธรรมเนียมการศึกษา ความสูญเสียจากค่าเช่าหรือมูลค่าของค่าเช่า ค่าใช้จ่ายในการใช้ชีวิตเพิ่มเติมและค่าใช้จ่ายจากการให้เช่า

 

3. วิธีซื้อประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมีนโยบายไม่ขายแยกเพียงอย่างเดียว มักถูกเพิ่มเข้าไปในความครอบคลุมของประกันภัยทรัพย์สินธุรกิจหรือสามารถซื้อได้ผ่านนโยบายแพคเกจที่ครอบคลุม การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักมักถูกรวมเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายธุรกิจหลัก และจะมีการจ่ายเงินจากความสูญเสียที่ครอบคลุมโดยเป็นไปตามนโยบายหลัก

 

4. ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักอาจครอบคลุมอะไรบ้าง

นโยบายของประกันภัยธุรกิจหยุดชะงักโดยปกติแล้วจะมีความครอบคลุมดังต่อไปนี้:

▪ ผลกำไร: ผลกำไรที่ควรจะได้รับระหว่างช่วงเวลาที่ธุรกิจหยุดดำเนินการ (ยึดจากรายได้ในเดือนก่อนหน้า)

▪ ต้นทุนคงที่: ครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินการและต้นทุนที่ยังคงเกิดขึ้นแม้ว่าธุรกิจจะไม่ได้ทำการ(ยึดจากต้นทุนในอดีต)

▪ สถานที่ตั้งชั่วคราว: ค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้องกับการโยกย้าย การดำเนินการ ในสถานที่ตั้งชั่วคราว

▪ การหยุดชะงัก: ครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับการหยุดชะงักที่เกิดขึ้นขากผู้ให้บริการ ประกอบด้วย พลังงาน, การโทรคมนาคม และน้ำ

▪ ค่าใช้จ่ายพิเศษเพิ่มเติม: ครอบคลุมช่วยเหลือทุก “ค่าใช้จ่ายที่สมเหตุสมผล” (นอกเหนือจากต้นทุนคงที่) ช่วยให้ธุรกิจยังดำเนินการต่อไปได้ในขณะที่สินทรัพย์อยู่ระหว่างการซ่อมแซม

สิ่งที่ผู้บริหารความเสี่ยงควรเตรียมตัวสำหรับเหตุการณ์ธุรกิจหยุดชะงัก:

▪ ทำความเข้าใจผลกระทบทางการเงินหากมีเหตุนอกเหนือความคาดหมายเกิดขึ้น

▪ มีแผนธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

▪ ทำความเข้าใจพื้นที่สำคัญในการผลิตหรือในห่วงโซ่อุปทาน

▪ ทำงานร่วมกับโบรกเกอร์เพื่อให้มั่นใจว่านโยบาย ส่วนขยาย และข้อจำกัดถูกต้อง

▪ สำรวจพื้นที่ที่มีความเป็นไปได้ในการสูญเสียและระบุให้ชัดเจนก่อนเกิดขึ้นจริง

 

ผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าความครอบคลุมของประกันธุรกิจหยุดชะงักมักถูกเข้าใจผิดอยู่บ่อยๆ เริ่มจากการประเมินผล

 

กำไรสุทธิทางบัญชีอาจไม่เท่ากับกำไรสุทธิทางประกัน ช่วงระยะค่าปรับอาจแตกต่างกันตามนโยบายกำไรสุทธิที่ใช้ในระดับนานาชาติกับนโยบายเงินได้สุทธิที่ใช่กันอย่างแพร่หลายในประเทศสหรัฐอเมริกาเมื่อต้องการตั้งระยะค่าปรับ เป็นปกติที่จะกำหนดที่ระยะปกติ 12 เดือนในผลกำไรสุทธิ ซึ่งอาจพบเห็นได้ยาก หลายนโยบายจะมีการจ่ายให้จนกระทั่งสินทรัพย์กลับมาใช้งานได้อีกครั้ง นโยบายควรถูกยกระดับเพื่อระบุให้ชัดเจนหากมีเงื่อนไขทางด้านระยะเวลาและไม่ว่าจะรวมถึงการซ่อมแซมหรือฟื้นฟูผลกำไรที่เกิดขึ้นเมื่อต้นทุเพิ่มขึ้น

 

ในนโยบายทั้งสอง เป็นเรื่องจำเป็นที่คุณจพต้องคำนึงถึงกรณีที่เลวร้านที่สุด ประมาณการจากระยะเวลาการหยุดชะงักที่เป็นไปได้ และลำดับของความล้มเหลวเพื่อกำหนดระยะเวลาค่าปรับหากความสูญเสียของคุณยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องแต่คุณเลือกที่จะตัดวงจร ผู้ให้บริการประกันมีความเข้มงวดมากขึ้นในพื้นที่ความครอบคลุม ไม่มีส่วนเพิ่มขึ้นในเหตุการณ์การก่อการร้ายและสำหรับเหตุการณ์ภัยพิบัติ เช่นเดียวกับการเพิ่มความละเอียดรอบคอบในการเรียกร้องเนื้องมาจากความหยุดชะงักของธุรกิจ

 

ห่วงโซ่อุปทาน

ความหยุดชะงักของห่วงโซ่อุปทานอาจก่อให้เกิดปัญหาในความครอบคลุมที่ซับซ้อนขึ้น นั่นเพราะบริษัทอาจมีลำดับซัพพลายเออร์ที่หนึ่ง สอง สาม หรือสี่ เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับลำดับรองๆ อาจนอกเหนือการประกันในความควบคุมของบริษัทซึ่งทำให้การตามรอยและควบคุมความหยุดชะงักนั้นทำได้ยาก เหตุของเวลาอันเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับความเสี่ยงที่เกิดขึ้นจากการกระทำของบุคคลที่สาม ซัพพลายเออร์ที่ครอบคลุมมักเป็นซัพพลายเออร์ลำดับแรกหรือซัพพลายเออร์ทางตรงเท่านั้น สำหรับเหตุการความเสียหายทางกายภาพและความรุนแรงที่ถูกระบุไว้ในการประกัน ความรุนแรงนอกเหนือจากนี้อาจมีข้อจำกัด

 

เหตุการณ์ทางไซเบอร์

ความเสียหายทางกายภาพไม่ใช่หนึ่งในสามสาเหตุอันดับต้นที่ทำให้ห่วงโซ่อุปทานหยุดชะงัก ใความเป็นจริงแล้ว ปัญหาทางไซเบอร์คิดเป็น 50% ของความหยุดชะงักของห่วงโซ่อปทานในปี 2013 นโยบายท้องถิ่นส่วนใหญ่มักไม่รวมถึงความเสียหายทางข้อมูลหากไม่มีความเสียหายอื่นทางกายภาพ ความครอบคลุมความคุ้มครองข้อมูลมักมีเฉพาะในกรณีที่สื่อเก็บข้อมูลเหล่านั้นได้รับความเสียหายทางกายภาพจากการแฮ็ค มีความครอบคลุมทางบุคคลที่สามและบุคคลที่หนึ่งสำหรับความเสี่ยงทางไซเบอร์บางส่วน ประกอบด้วย:

▪ ความครอบคลุมเครือข่ายหนี้สินบุคคลที่สามสำหรับเรียกร้องจากกรณีผลลัพธ์ความเสียหายของข้อมูล

▪ ความครอบคลุมบุคคลที่หนึ่งสำหรับต้นทุนที่เกี่ยวข้องกับความเสียหายที่เกี่ยวข้องอย่าง ต้นทุนผู้ตรวจสอบ IT และต้นทุนเยียวยาข้อมูล

▪ ความครอบคลุมธุรกิจหยุดชะงักของบุคคลที่หนึ่งที่เกี่ยวกับต้นทุนที่เพิ่มขึ้นและผลกำไรที่สูญเสียันเป็นผลมาจากความหยุดชะงัก

 

​แหล่งที่มา : https://www.insurancejournal.com/magazines/mag-features/2015/06/15/371034.htm
http://www.pscinsurance.com.au/4-things-you-should-know-about-business-interruption-insurance 

 

 06-07-insurance.masterteam.co.th

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​