Masterteam 

ความเป็นมา​

บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด ก่อตั้งในปี 2533 เป็นกลุ่มของวิศวกรที่มีพื้นฐานอาชีพเป็นผู้ออกแบบ 
ระบบและจัดการโครงการ พบว่าปัญหาข้อขัดแย้งในงานวิศวกรรมมักจะมีเรื่องการประกันภัย 
เข้ามาเกี่ยวข้องเสมอซึ่งได้เข้าร่วมแก้ปัญหาจึงเกิดความชำนาญ​

รับงานออกแบบ ระบบการประกันภัย 
เชิงวิศวกรรม และ จัดการโครงการ​

บริการประกันภัยประเภท อัคคีภัย, รถยนต์, 
ขนส่ง, สินค้าทางบก, ทะเล และทางอากาศ​

เน้นการทำประกันภัยเฉพาะด้าน (Special) 
ในส่วนเบ็ดเตล็ด​

ทุนจดทะเบียน 5,000,000 บาท​

เป็นธุรกิจออกแบบกรมธรรม์ประกันวินาศภัย​

ประกันขนส่งสินค้า​

ประกันอัคคีภัย​

ธุรกิจ มาสเตอร์ทีม​

ประเภทของการประกันภัย​

ประกันภัยรถยนต์​

เพื่อคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจาก
การใช้รถยนต์ โดยคุ้มครองความเสียหาย
ตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ ซึ่งช่วยในการ
ควบคุมรายจ่ายเมื่อมีอุบัติเหตุเกิดขึ้น​

ประกันภัยรถยนต์
ประกันอัคคีภัย

ประกันอัคคีภัย​

การให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆของ
ผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ 
หรือ อสังหาริมทรัพย์ ที่อาจเกิดความสูญ
เสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลัก​

ประกันขนส่ง

ประกันขนส่ง​

การรับประกันความเสียหายแก่พาหนะขนส่ง 
ทรัพย์สินหรือสินค้าที่อยู่ระหว่างการขนส่ง 
ซึ่งสามารถขยายความคุ้มครองไปได้ทั้ง 
ทางบก ทางน้ำ และทางเอากาศได้อีกด้วย​

ประกันภัยทางทะเล
ประกันภัยทางอากาศ
ประกันภัยเบ็ดเตล็ด

ประกันภัยทางทะเล​

ประกันความเสียหายแก่เรือและทรัพย์สินหรือ
สินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่งทางทะเล และ
ขยายความคุ้มครองถึงการขนส่งทางอากาศ
และทางบก ซึ่งต่อเนื่องกับการขนส่งทางทะเล​

ประกันภัยทางอากาศ​

ให้ความคุ้มครองการขนส่งตั้งแต่สนามบิน
ต้นทางถึงสนามบินปลายทาง ลูกค้าสามารถ
ทำประกันชนิดนี้ได้ทั้งการนำเข้า และส่งออก 
โดยใช้เอกสารที่สำคัญคือ Air Way Bill​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

เป็นการประกันความเสียหายอันเกิดจากการ
สูญเสีย หรือความเสียหายอันเนื่องมาจาก
ภัยอื่น ๆ ที่อยู่นอกเหนือจากการคุ้มครอง​

ร่วมงานกับเรา​

เจ้าหน้าที่บัญชี
เจ้าหน้าที่การตลาด
เจ้าหน้าที่ AE
เจ้าหน้าที่การเงิน​

ตำแหน่งงาน ที่เปิดรับสมัคร​

ผลงานของเรา​

วิสัยทัศน์ มาสเตอร์ทีม​

Vision Master Team​

เราจะเป็นผู้ชำนาญการในธุรกิจประกันภัย ชนิดพิเศษเป็นอันดับหนึ่ง
ในประเทศไทย​

สร้างอาคาร ไม่ปรึกษา วิศวกร
ร่างสัญญา ไม่ปรึกษา ทนายความ
ประกันภัย ไม่ปรึกษา อินชัวริส​

คติพจน์ มาสเตอร์ทีม​

Maxim Master Team​

โปรโมชั่น 

Promotion​​

บริการจากทางเรา                  เรามีโปรโมชั่นสุดพิเศษเพื่อท่าน จัดหนักๆของความคุ้มค่า
มาให้ท่านลูกค้า 4 โปรโมชั่นด้วยกัน​

มาสเตอร์ทีม​

เกร็ดความรู้​

หลายๆ คนคงยังไม่รู้จักประกันภัยประเภท ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
     1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล เช่น ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ        2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
     3. การประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก    4. การประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องจักร ประกันภัยกระจก ฯล​

ผลงานของเรา​

 กรมธรรม์ ประกันน้ำมันเครื่อง
 กรมธรรม์ ประกันเครื่องกันฟ้าผ่า
 กรมธรรม์ เกมส์โชว์ 
 กรมธรรม์ ประกันสึนามิ 
 กรมธรรม์ ปลดหนี้ 
 กรมธรรม์ ประกันภัยชายฝั่ง​

ธุรกิจ มาสเตอร์ทีม​

บริการด้านคำปรึกษา ( Consultant )
บริการด้านการออกแบบกรมธรรม์( Policy Creation & Design )
บริการด้านการจัดประกันภัย ( Insurance Arrangement )
บริการด้านการออกแบบและจัดประกันภัย ( Insurance Turn-Key )​

ตรวจสอบข้อมูลประกันภัย​

โทรปรึกษาเรา :​

02-2796151-2
081-4661293-5​

เราจะเป็นผู้ชำนาญการในธุรกิจประกันภัย ชนิดพิเศษเป็นอันดับหนึ่งในประเทศไทย​

บริการจากทางเรา                  เรามีโปรโมชั่น

สุดพิเศษเพื่อท่าน จัดหนักๆของความคุ้มค่า
มาให้ท่านลูกค้า 4 โปรโมชั่นด้วยกัน​

หลายๆ คนคงยังไม่รู้จักประกันภัยประเภท

ประกันภัยเบ็ดเตล็ด​

ประกันภัยเบ็ดเตล็ดแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ดังนี้
1. การประกันที่ให้ความคุ้มครองตัวบุคคล เช่น

   ประกันสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ        

2. การประกันที่ให้ความคุ้มครองเกี่ยวกับทรัพย์สิน
3. การประกันที่ให้ความคุ้มครองความรับผิด

   ตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอก    

4. การประกันอื่นๆ เช่น ประกันภัยเครื่องจักร

   ประกันภัยกระจก ฯล​

บริษัท มาสเตอร์ทีม จำกัด
ก่อตั้งในปี 2533 เป็นกลุ่มของวิศวกรที่มีพื้นฐานอาชีพเป็นผู้ออกแบบระบบและจัดการโครงการพบว่าปัญหาข้อขัดแย้งในงานวิศวกรรมมักจะมีเรื่องการประกันภัยเข้ามาเกี่ยวข้องเสมอซึ่งได้เข้าร่วมแก้ปัญหาจึงเกิดความชำนาญ​​

089 154 4203​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท 
ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครอง
ให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

Master Team​

บริการงานประกันภัยครบทุกประเภท ออกแบบกรมธรรม์ประกันภัยที่ผู้เอาประกันอยากได้ จัดหาบริษัทประกันภัย ที่อยากให้ความคุ้มครองให้บริการผู้เอาประกันภัยที่มีคุณภาพ และคัดสรร บริษัทฯ ประกันภัยที่มี คุณสมบัติ ตรงความต้องการ​

All rights reserved 2019  © masterteam​

All rights reserved 2019 © masterteam​​

Design by genius​